pro-cool.net – Fresh Food Temperature Management

pro-cool.net - en løsning for temperaturovervåkning av kjølebiler i sanntid. Løsningen tilfredstiller mattilsynets krav om dokumentasjon. Man får inn data i sanntid, posisjon til kjøretøyet og ikke minst temperaturen fra en eller to temperatursoner. Man kan enkelt endre temperaturgrenser / alarmer. Oversiktlig kart over kjørerute med informativ visning om temperaturen har vært innenfor de definerte grenseverdiene. Kraftig rapportgenerator med rause eksportmuligheter samt grafverktøy.

Unik kobling med kart og temperaturgraf - Identifiser områder som forårsaker temperaturendring.

...

Oversiktlig, lettleselig graf som viser temperatur, hvilket kjøretøy, dato - klokkeslett etc.

...