irute.net – Dokumentasjonsverktøy for transportnæringen

Det å dokumentere hva som har blitt gjort er stadig viktigere. ikart.net er en robust løsning som gjør akkurat dette. I sanntid viser vi hvor flåten befinner seg. Løsningen er fleksibel, man kan sette opp leveransepunkter, ruter, holdeplasser alt dynamisk. Man kan hente ut rapporter og ikke minst "spille igjennom historiske kjøringer".

Løsningen kommer også med et eget "holdeplass-informasjonssystem" slik at man ser når f.eks bussen har vært på de forskjellige holdeplassene, eller leverings-stedene.

...